Eija Börjesson

Jag började som elev 1976 och har arbetat här sedan dess.
2008 tog jag över verksamheten efter Winnie som fortfarande arbetar här några dagar i veckan.